Naručite do ponoći 17.12. za isporuku do Božića. | Produljen rok za povrat i zamjenu. Uvjeti.

BESPLATNA DOSTAVA ZA NARUDŽBE IZNAD 70€ NA PODRUČJU HRVATSKE

bars

ZAMJENA

Zamjena za veličinu ili drugi proizvod je moguća ukoliko je željeni zamjenski artikl dostupan. Opcije zamjene možete provjeriti upitom na mail: info@ivaviljevac.com.

Zamjena se može izvršiti:
1. besplatno u poslovnicama (City Center one West; Dežmanova 4)

2. povratom artikla koji želite zamijeniti na adresu:
Iva Viljevac Jewellery
Dežmanova 4
10000 Zagreb, nakon čega kreirate novu narudžbu.
Trošak povrata snosi Kupac.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana.

Predmetni rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučenu odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana od kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Trgovac ne obavijesti Kupca o pravu na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka  roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Da bi se moglo ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, Kupac mora obavijestiti Trgovca, prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, na info@ivaviljevac.com ili na adresu: Ivart Design d.o.o., Stara cesta 20, 10251 Hrvatski Leskovac. Potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona te naknadno broj računa (IBAN) na koji ćemo izvršiti povrat sredstava ukoliko je narudžba plaćena transakcijski uplatom na račun tvrtke.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti iznos uplaćenih sredstva umanjenih za iznos izvršene dostave u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora nakon što Trgovac provjeri i prihvati vraćenu robu, koja mora biti u originalnom stanju.

Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena.

Iznos naplaćene dostave Trgovac nije dužan vratiti.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Roba mora biti vraćena u originalnom stanju, ne smije biti nošena ili korištena te treba biti vraćena sa svim originalnim etiketama i računom.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA